Rekisteriseloste

 

Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Laatimispäivä 1.1.2009

Päivitetty 29.12.2022

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Automaalit.net Oy, Martinkyläntie 41, 01720, Vantaa

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Markku Korkiakoski

3. Rekisterin nimi

Suomen Automaalit Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Suomen Automaalit.net Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen, yhteydenottojen hoitamiseksi, markkinointitarkoituksiin sekä muihin verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään rekisteröidyistä perustietoja, kuten:
- nimi
- osoite
- puhelin
- sähköposti.

- tilaushistoria

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi Suomen Automaalit.net Oy:n verkkokaupan käyttäjästä ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään, tilaamalla uutiskirjeen pop-ikkunasta tai hyväksymällä tietosuojasuostumuksen.

Hyväksymällä tietosuojasuostumuksen kaikki kohdat annat luvan markkinointiin sekä datan keräämiseen jota voimme hyödyntää esim. kohdistettuun mainontaan.

7. Tietojen Säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja voidaan luovuttaa tai antaa käyttöön voimassa olevan lainsäädännön velvoittamissa / sallimissa rajoissa kolmansille osapuolille, kuten poliisille. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sallimissa rajoissa myös samaan konserniin uuluville yhtiöille tarvittaessa. Vain tarvittavia tietoja voidaan myös luovuttaa verkkokaupan laskutuksen, markkinointiviestinnän ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi yrityksen kumppaneille, kuten Accountor (laskutus) ja Custobar ja Google Tag Managerin (markkinointi) Rekisterinpitäjä varmistaa tällöin tietojenkäsittelyn turvallisuuden joka on sovittu kirjallisesti sopimuskumppanin kanssa.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Ei säännönmukaisia tietojen luovutuksia kolmansille osapuolille. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Automaalit.net Oy:n verkkokaupan käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu käyttöjärjestelmän suojausohjelmiston avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät. Rekisterin sisältämät tiedot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa.

10. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilöille.

11. Rekisteröidyn tarkastus-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

12. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjän rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tiedon korjaamiseksi.


Powered by Powered by